HAIK


HAIK, betyder Hall Alliansen I Karlstad som består av sju innebandyklubbar och en klätterklubb. HAIK, har uppemot 2300 medlemmar i verksamhet som har sin bas i Karlstad Innebandyarena.

Karlstad Innebandyarena ägs av Karlstad kommun där Haik har fått i uppdrag att förädla och förvalta verksamheten som hyreskund.

Karlstad Innebandyarena är en anläggning för arenasporter där basidrottande består av innebandy, klättring och boule. Andra inslag som är återkommande och ingår i Haik verksamhetsplan är galor, mässor, konferenser och andra event.

HAIK, drivs som en ekonomisk förening där samtliga föreningar finns representerade i HAIK, styrelse. Läs mer om styrelse representanterna under fliken kontakt.

Mötesplats är konferensen Karlstad Innebandyarena.
Medlemsföreningar som har frågor man vill ta upp på styrelsemötena är välkomna inkomma skriftligt senast 7 dagar innan utsatt mötesdag. Dispens kan ges vid direkt kontakt med styrelseordförande senare än 7 dagar. 

Styrelsemötet sker på plats eller digitalt framkommer i kallelsen.

Dessa dag/ dagar är bokade för Haik:s styrelsemöten verksamhetsåret 2021-22

2022: 24/1, 8/3, 2/5, 31/5, 23/8, 4/10, 5/12.

2023: 9/1, 6/3, 

Haik:s årsmöte sker juni 2023.

Samtliga frågor skall skritligt inkomma till nedanstående kontaktuppgifter:

Orginal: ch.svahn@gmail.se 
Kopia: anders.lidstrom@karlstadinnebandyarena.se
HAIK väljer att använda två kontaktuppgifter för säkerställa kommunkationen.