HAIK


HAIK, betyder Hall Alliansen I Karlstad som består av sju innebandyklubbar och en klätterklubb. HAIK, har uppemot 2300 medlemmar i verksamhet som har sin bas i Karlstad Innebandyarena.

Karlstad Innebandyarena ägs av Karlstad kommun där Haik har fått i uppdrag att förädla och förvalta verksamheten som hyreskund.

Karlstad Innebandyarena är en anläggning för arenasporter där basidrottande består av innebandy, klättring och boule. Andra inslag som är återkommande och ingår i Haik verksamhetsplan är galor, mässor, konferenser och andra event.

HAIK, drivs som en ekonomisk förening där samtliga föreningar finns representerade i HAIK, styrelse. Läs mer om styrelse representanterna under fliken kontakt.

Mötesplats är konferensen Karlstad Innebandyarena.
Medlemsföreningar som har frågor man vill ta upp på styrelsemötena är välkomna inkomma skriftligt senast 7 dagar innan utsatt mötesdag. Dispens kan ges vid direkt kontakt med styrelseordförande senare än 7 dagar.

Dessa dag/ dagar är bokade för Haik:s styrelsemöten verksamhetsåret 2020/21.

2020: 25/6, 2/9, 27/10, (9/12 inställt)

2021: 26/1, 23/3, 3/5, 7/6,

Haik:s årsmöte sker 30 juni 2021 18.00 digitalt.

Samtliga frågor skall skritligt inkomma till nedanstående kontaktuppgifter:

Orginal: ch.svahn@gmail.se 
Kopia: anders.lidstrom@karlstadinnebandyarena.se
HAIK väljer att använda två kontaktuppgifter för säkerställa kommunkationen.