HAIK


HAIK, betyder Hall Alliansen I Karlstad som består av sju innebandyklubbar och en klätterklubb. HAIK, har uppemot 2300 medlemmar i verksamhet som har sin bas i Karlstad Innebandyarena.

Karlstad Innebandyarena ägs av Karlstad kommun där Haik har fått i uppdrag att förädla och förvalta verksamheten som hyreskund.

Karlstad Innebandyarena invigdes hösten 2007 och är en anläggning för arenasporter där basidrottande består av innebandy, klättring och boule. Andra inslag som är återkommande och ingår i Haik verksamhetsplan är galor, mässor, konferenser och andra event.

HAIK, drivs som en ekonomisk förening där samtliga föreningar finns representerade i HAIK, styrelse. Läs mer om styrelse representanterna under fliken kontakt.

Mötesplats är konferensen Karlstad Innebandyarena.
Medlemsföreningar som har frågor man vill ta upp på styrelsemötena är välkomna inkomma skriftligt senast 7 dagar innan utsatt mötesdag. Dispens kan ges vid direkt kontakt med styrelseordförande senare än 7 dagar.

Dessa dag/ dagar är bokade för Haik:s styrelsemöten verksamhetsåret 2018/19.

2018: 4/9, 5/11 2019: 7/1, 18/2, 10/4, 22/5,

Haik:s årsmöte sker 26 juni 2019 18.00 i konferensen Karlstad Innebandy arena.

Samtliga frågor skall skritligt inkomma till nedanstående kontaktuppgifter:

Orginal: ch.svahn@gmail.se 
Kopia: anders.lidstrom@karlstadinnebandyarena.se
HAIK väljer att använda två kontaktuppgifter för säkerställa kommunkationen.